Sören TA Konsult

Sören TA Konsult AB, en trafiksäkerhetskonsultfirma med expertis inom trafikanordningar och entreprenadjuridik, har funnit pålitlig och mångsidig IT-support och rådgivning genom Albia. Utöver nätverkstjänster och skräddarsydd hårdvarulösning, har Sören fått hjälp med planering och implementering av Microsoft 365 i företaget. Med över tjugoårs erfarenhet från Vägverket/Trafikverket och fem år på Skanska, har Sören funnit i Albia en pålitlig IT-partner för att säkerställa säkerhet och lönsamhet i sina projekt.