Miljöpolicy

Vi förenar teknik med miljömedvetenhet

Albia Sweden AB strävar ständigt efter att vara en förebild inom IT-branschen när det kommer till hållbarhet och ansvarstagande. Vi ser det som vår plikt att förena teknologisk innovation med miljömedvetenhet och socialt ansvar för att skapa en hållbar framtid för vårt företag, våra medarbetare och samhället som helhet. Vår hållbarhetspolicy reflekterar vårt uppriktiga åtagande att kontinuerligt förbättra vår hållbarhetsprestanda och att främja en positiv påverkan i alla våra verksamhetsområden.

Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning genom att använda energieffektiva enheter och infrastrukturer samt genom att uppmuntra virtuell kommunikation och arbete på distans. Vi åtar oss även att minska, återanvända och återvinna material och elektronisk utrustning för att minimera vår avfallsmängd och främja en cirkulär ekonomi. Vi samarbetar med leverantörer som delar vår miljömedvetenhet och främjar hållbarhetsinitiativ. Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp genom att främja klimatsmarta arbetsmetoder och använda teknologier som minskar vår påverkan på klimatet.

Sidan uppdaterades senast 2024-03-17