Integritetspolicy

Så hanterar vi din personliga information

Albia Sweden AB (nedan kallat "Albia", "vi", "oss" eller "vår") strävar efter att skydda och respektera din integritet när du använder vår hemsida, [albia.se]. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av information vi samlar in från dig, hur vi använder den och hur du kan hantera dina personuppgifter.

1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du använder vår hemsida på följande sätt:

1.1 Information du tillhandahåller frivilligt: När du kontaktar oss via kontaktformulär, skickar e-post eller på annat sätt interagerar med oss kan vi samla in personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information du frivilligt tillhandahåller.

1.2 Automatiskt insamlad information: När du besöker vår hemsida kan vi automatiskt samla in viss information om ditt besök, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, refererande webbsida, besökstid och språkinställningar. Vi kan också använda cookies och liknande tekniker för att samla in information om ditt användarbeteende och preferenser.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande ändamål:

2.1 För att tillhandahålla våra tjänster: Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar, leverera beställda produkter eller tjänster och kommunicera med dig angående ditt ärende.

2.2 För att förbättra vår hemsida: Vi använder den automatiskt insamlade informationen för att analysera och förbättra användarupplevelsen på vår hemsida, inklusive anpassning av innehåll och funktioner.

2.3 För marknadsföring och kommunikation: Med ditt samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial via e-post eller andra kommunikationskanaler. Du kan när som helst välja att inte ta emot sådana meddelanden genom att avregistrera dig via länken i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss.

3. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med följande parter, i enlighet med tillämplig lagstiftning:

3.1 Affiliates och tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med våra dotterbolag och betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster och hantera vår hemsida.

3.2 Juridiska och regulatoriska ändamål: Vi kan avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag, för att uppfylla juridiska processer eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

4. Övrig information

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Trots detta kan ingen dataöverföring över internet eller datalagringssystem garanteras vara 100% säker.

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Det inkluderar rätten att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter, rätten att begära radering av dina personuppgifter och rätten att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Vi kan uppdatera denna personuppgiftspolicy då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Sidan uppdaterades senast 2024-03-17