Systemintegration

Vi får era olika system att prata med varandra

Sömlös sammankoppling av ert företags olika system

Vårt erbjudande

Albia genomför integrationslösningar baserat på olika system och miljöer. Vi har tidigare arbetat med integrationer mellan bland annat ERP-system och CRM-system. Vi ser till att ni får ut den informationen ni vill ha från respektive system, och att informationen skickas vidare till rätt plats, kanske ett annat system.

Arbetsprocess

Det första steget är att utreda hur själva systemintegrationen ska fungera och se ut. Tillsammans med er går vi igenom vilka dataflöden som existerar, och hur dessa ska anslutas mellan era olika system. Vi utvecklar därefter integrationen och publicerar den i en testmiljö, detta gör det möjligt att köra tester av flöden och därmed i god tid upptäcka förbättringspotential. Slutligen driftsätter vi lösningen i samråd med er. Vi vidareutvecklar integrationen löpande om ni önskar. Albia kan även tillhandahålla driften av era olika integrationer.