Styrelsen

Senast uppdaterad 11 augusti 2022

Styrelsen i Albia Sweden AB består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen har sitt säte i Mullsjö kommun.

Styrelse

Pär Arvidsson, ordförande
par.arvidsson@albia.se

Gustav Persson, styrelseledamot
gustav.persson@albia.se

Erik Wismén, styrelseledamot
erik.wismen@albia.se

Björn Grönlund, styrelsesuppleant

Bolagsledning

Erik Wismén, VD
036-777 04 65
erik.wismen@albia.se